PAW sp. z o.o.

zadzwoń do nas: 58 629 03 36

O Nas

Firma Paw Sp. z o.o. oferuje różnego rodzaju wkłady filtracyjne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafimy doradzić jak najlepsze rozwiązania a także dobrać materiały filtracyjne pod potrzeby klienta. Przemysłowe Filtry Powietrza PAW Sp. z o.o. realizuje działania z zakresu filtrowentylacji przemysłowej, a głównie w ochronie stanowisk pracy spawania, szlifowania, cięcia termicznego, śrutowania i piaskowania, malowania proszkowego (elektro-statycznego), obróbki tworzyw sztucznych, przesypywania oraz przy innych uciążliwych pylących procesach technologicznych. Produkujemy wkłady filtracyjne o różnych sposobach mocowania. Poprzez kontakt z naszym działem techniczno- handlowym uzyskujesz pełne rozwiązanie oraz fachową pomoc merytoryczną.

 

 

 

Urządzenia filtracyjne

mają za zadanie wykonywać filtrację pyłową i zapewnić czystość powietrza na stanowiskach pracowniczych.

 

 

Filtracja stanowisk

to skrót od filtrowentylacji realizowanej na stanowiskach pracowniczych. Pojęcie filtracja stanowisk obejmuje instalacje odciągowe ze stanowisk pracowniczych oraz filtrację odciąganego powietrza.

 

 

Filtry powietrza

to urządzenia zapewniające czyszczenie odciąganego powietrza bezpośrednio ze stanowisk pracy lub odciąganego poprzez wentylację ogólna tj. z całej kubatury chronionego obiektu. W pyłowych filtrach powietrza elementami filtracyjnymi mogą być wkłady patronowe, workowe lub kasetowe. Filtry powietrza wyposażone w automatyczne systemy oczyszczania wkładów filtracyjnych nazywają się filtrami pulsacyjnymi. Pulsacyjne filtry powietrza popularnie nazywane odpylaczami pozwalają na recyrkulację powietrza po filtracji przez co w okresie zimowym zapobiegają utracie ciepła. Patronowe, pulsacyjne filtry powietrza CleanAir przeznaczone są do odpylania zanieczyszczonego powietrza przy procesach takich jak spawanie, szlifowanie, śrutowanie, piaskowanie, cięcie termiczne metali, obróbce tworzyw sztucznych, przesypywaniu oraz wielu innych. Filtry powietrza CleanAir są wyposażone w systemy automatycznego czyszczenia wkładów filtracyjnych. Pracują one cyklu bezobsługowym i tylko okresowo należy opróżniać pojemniki na pyły.

 

 

Urządzenia do filtracji pyłów

emitowanych w technologicznych procesach przemysłowych to urządzenia filtrujące przy pomocy wkładów filtracyjnych patronowych, workowych lub kasetowych. Urządzenia do filtracji pyłów najczęściej wyposażone są w automatyczne systemy oczyszczania wkładów filtracyjnych przy pomocy powietrznych systemów strzepywania i urządzenia te nazywają się pulsacyjnymi. W przypadku braku systemów strzepywania wkłady filtracyjne pracują jako pojemnościowe i podlegają one wymianie na nowe po ich nasyceniu pyłami. Pulsacyjne filtry patronowe CleanAir są przeznaczone do realizacji filtracji pyłowej. Filtrowane pyły muszą być suche, nieklejące, niewybuchowe i nieagresywne chemicznie. Filtry CleanAir nie realizują filtracji gazów.

 

 

Urządzenia do filtracji gazów

głównie opierają się o złoża granulowanego węgla aktywnego lub o inne absorbenty. Innymi rozwiązaniami są systemy katalitycznego dopalania gazów. Firma PAW Sp. z o.o. nie produkuje urządzeń do filtracji gazów.

 

 

Filtrowentylacja przemysłowa

to odciągi zanieczyszczeń np. odciągi spawalnicze i jednocześnie filtracja pyłów. Stosowane filtry powietrza są głównie urządzeniami filtrowentylacyjnymi typu pulsacyjnego tj. z systemem automatycznego czyszczenia wkładów filtracyjnych patronowych lub workowych.

 

 

Stacjonarne urządzenia filtrowentylacyjne

CleanAir-4000, CleanAir-6000 i 8000 są jednostkami filtracyjnymi typu patronowego z wbudowanymi wentylatorami promieniowymi i pracują one w stanowiskowych instalacjach odpylających lub w instalacjach wentylacji ogólnej np. typu pull-push. Stanowiskowe urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir-1000 i CleanAir-2000 są to jedno i dwustanowiskowe urządzenia przeznaczone do ochrony stanowisk pracowniczych, na których emitowany jest pył lub dym spawalniczy.

 

 

Filtracja pyłów i dymów spawalniczych

należy do najtrudniejszych procesów filtrowentylacyjnych ze względu na bardzo małą wielkość cząsteczek jakie są emitowane podczas procesów spawania. Te małe cząsteczki o wielkości poniżej 0,4um stanowią około 98,9% ilości wszystkich cząsteczek jakie są emitowane. Filtrację pyłów i dymów spawalniczych prowadzi się głownie przy wykorzystaniu filtrów typu patronowego. Naszej produkcji pulsacyjne filtry patronowe serii CleanAir zarówno stacjonarne jak i stanowiskowe są filtrami dedykowanymi głównie do filtracji procesów spawalniczych i procesów podobnych oraz do filtracji pyłów powstających przy procesach wypalania termicznego tj. wypalania gazowego, plazmowego i laserowego.

 

 

Odciągi spawalnicze

to systemy instalacji wentylacyjnych, które mają na celu odbieranie zanieczyszczeń ze stanowisk pracy spawaczy. W odciągach spawalniczych elementami odsysającymi zanieczyszczenia pyłowe mogą być ramiona odciągowe, okapy, ssawki rączkach spawalniczych i inne ssawki w wykonaniu specjalnym. Odciągi spawalnicze mogą być wyposażone tylko w wentylatory wyciągowe i w tym wypadku odciągane powietrze jest wyrzucane na zewnątrz chronionego obiektu, lub mogą być wyposażone w urządzenia filtrowentylacyjne zapewniające filtrację powietrza oraz możliwość ponownego powrotu powietrza do pomieszczenia. Naszej produkcji urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir są przeznaczone do filtracji powietrza w instalacjach odciągów spawalniczych, szlifierskich, cięcia plazmowego, laserowego itp.

 

 

Odpylanie spawalni

ma na celu ograniczenie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu przy prowadzeniu procesów spawania. Procesy odpylania spawalni mają na celu osiągnięcie stężeń zanieczyszczeń poniżej NDS tzn. najwyższych dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Jednym z głównych zastosowań naszych pulsacyjnych filtrów patronowych CleanAir jest ich praca w instalacjach odpylających na spawalniach. Stacjonarne filtry CleanAir-4000, 6000 i 8000 mogą pracować w systemach odciągowych wentylacji stanowiskowej np. przy współpracy z ramionami odciągowymi lub w systemach wentylacji ogólnej np. typu wyporowego. Filtry CleanAir-1000 i 2000 mają zastosowanie w odpylaniu spawalni jako urządzenia stanowiskowe.