Stosowane przy procesach:
 • szlifowanie,
 • polerowanie,
 • cięcie metali,
 • przesypywanie,
 • piaskowanie,
 • śrutowanie (małe komory śrutownicze),
 • inne uciążliwe procesy przemysłowe wymagające oczyszczania powietrza z pyłów i dymów nieagresywnych chemicznie i niewybuchowych.

Urządzenia typu BagBox stosowane są do ochrony stanowisk pracy (wentylacja stanowiskowa). Dzięki wysokiej skuteczności filtracji, oczyszczone powietrze może recyrkulować w pomieszczeniach. CleanAir BagBox 1000 standardowo występuje w połączeniu z jednostką wyciągową wyposażoną w wentylator EcoFlow 1000. Współpracuje również z innymi wyciągami średniociśnieniowymi lub transportowymi.
Jednostka wyposażona jest w układ wkładów filtracyjnych (osiem filtrów workowych) oraz system ich oczyszczania (impuls sprężonego powietrza). Modularna konstrukcja urządzenia pozwala na zwiększenie wydajności systemu i łączenie jednostek, na przykład w 3-4 moduły. Systemy wielomodułowe współpracują z wydajnymi, odpowiednio silniejszymi jednostkami wyciągowymi, wyposażonymi w wentylatory EcoFlow 2000, 4000, 6000 lub 8000.
Urządzenia typu BagBox wykonujemy również w wersji wzmocnionej pod względem wymogów temperaturowych (do 120°C).

Filtracja:

 • filtry workowe (poliester)

Ergonomia:

 • konstrukcja modułowa
 • łatwy w opróżnianiu pojemnik na pył

Uwaga!

 • nie stosować do filtracji związków agresywnych chemicznie i wybuchowych
 • maksymalna temperatura przetłaczanego powietrza: 600C.

Specyfikacja techniczna:

Strona producenta: